UKENS TANKE (uke 29)

Derfor er jeg en kristen #1 (SKAPELSE): Etter mine observasjoner og vurderinger, er verden for kompleks og planmessig til at den kan ha blitt til på egen hånd. Noen må ha planlagt og designet den. Livet må være gitt av noen. Bibelens likefremme skaperfortelling tiltaler meg: en Skaper som konstruerer verden ut av ren og…

UKENS TANKE (uke 28)

Mennesker som blir kristne på grunn av skyld, plikt eller redselen for å gå fortapt er ofte mennesker som strever i sine kristne liv. I lengden er den mest bærekraftige grunnen til å bli en kristen, lengselen etter å leve Jesu liv og etter den nye verden som Gud skal skape i følge sitt løfte.

UKENS TANKE (uke 27)

Helhetlig frelse og konkret håp fra Paulus: For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds…

UKENS TANKE (uke 26)

Sunn kristentro fra Johannes: I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For vi er slik som han er i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt…

UKENS TANKE (uke 25)

Sunn kristentro fra Paulus: Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene: Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig, han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd, som han så rikelig har øst…

UKENS TANKE (uke 24)

Fører åndelighet mennesker bort fra verden? Eller fører åndelighet til en dypere forståelse av verden? Kristen tro har ofte blitt oppfattet som både verdensfjern og livsfiendtlig. Et liv med Skaperen er blitt stilt  som en motsats til et liv i skapelsen. Løsrevne bibelord har mange ganger forsterket dette inntrykket…. Verden er Guds verden, og frelsen…

UKENS TANKE (uke 23)

Jeg er skeptisk til kristentro som skaper varig skyldfølelse, dårlig selvtillit, frykt, ufrihet og hat. Sunn kristentro er den som får fram det beste i et menneske, på en slik måte at det beriker og positivt berører andre mennesker og omgivelsene rundt. Et sunt kristent menneske vil naturlig være en del av løsningen for verden,…

UKENS TANKE (uke 22)

Adventister og andre kristne del 4: Offisiell uttalelse fra adventistsamfunnet: Syvendedags Adventister «anerkjenner et hvert redskap som løfter opp Kristus for menneskene som en del av den guddommelige planen med å evangelisere verden, og… holder høyt i akt de Kristne menn og kvinner i andre samfunn som er engasjert i å vinne sjeler for Kristus»…