UKENS TANKE (uke 21)

Adventister og andre kristne, del 3: Den dag i dag finnes det oppriktige kristne i alle kirkesamfunn, også i den katolske leir, som ærlig tror at søndag er den hviledagen Gud har innstiftet. Herren aksepterer deres oppriktighet og gode vilje. Ellen G. White, Review & Herald, 5. Aug. 5, 1902, 441:1

Menighetene på Wikipedia

Takket være hjelp fra Frank Berger har nå alle Syvendedags Adventistkirkens menigheter kommet inn i wikipedia. Fra før fantes en fin artikkel om adventistkirken: Nå kan du også se en liste over alle menigheter i Norge på wikipedia Har du forslag til forbedringer av wikipedia-artikkelen eller forslag til andre steder der menighetene bør registreres er…

UKENS TANKE (uke 18)

Vi har et samfunn der foreldre presses ut i en situasjon de ikke makter. Vi kan ikke gjøre en god jobb på jobb og samtidig en god jobb hjemme. (Anne Louise Tveter, Psykiater og samfunnsmedisiner, i Vårt Land 11.mars, s.20-21, «Hvorfor denne redselen for nye tanker?»)

UKENS TANKE (uke 17)

«Problemet med så mye av religiøs kommunikasjon er at det tar mål av seg å forandre våre sinn. Resultatet er at vi kan høre budskapet til predikanten uten nødvendigvis å ta innover oss budskapet; vi kan lytte til «sannheten» og være enig med det, likevel uten å forandre oss i respons til det.» Peter Rollins,…

UKENS TANKE (uke 16)

Som en fortsettelse på forrige ukes tanke, her deler jeg hva Ellen G. White, en av adventistsamfunnets grunnleggere og «budbærere fra Gud», skrev i forbindelse med en ivrig bibelstudents nye synspunkter overfor våre ledere i 1888. En holdning verd å studere: «En ting er jeg sikker på, som kristne har du ingen rett å fastholde…

UKENS TANKE (uke 15)

Ellen G. White, en av adventistsamfunnets grunnleggere, og av oss ansett som en «Herrens budbringer» sa dette en gang «nytt lys» kom til adventistsamfunnets ledere fra en ivrig bibelstudent: «Noen ting som ble presentert… , harmoniserer ikke med den forståelsen jeg har hatt på dette temaet; men sannhet mister ingenting ved undersøkelse, derfor ber jeg…