UKENS TANKE (uke 28)

Mennesker som blir kristne på grunn av skyld, plikt eller redselen for å gå fortapt er ofte mennesker som strever i sine kristne liv. I lengden er den mest bærekraftige grunnen til å bli en kristen, lengselen etter å leve Jesu liv og etter den nye verden som Gud skal skape i følge sitt løfte.