UKENS TANKE (uke 24)

Fører åndelighet mennesker bort fra verden? Eller fører åndelighet til en dypere forståelse av verden? Kristen tro har ofte blitt oppfattet som både verdensfjern og livsfiendtlig. Et liv med Skaperen er blitt stilt  som en motsats til et liv i skapelsen. Løsrevne bibelord har mange ganger forsterket dette inntrykket…. Verden er Guds verden, og frelsen…