UKENS TANKE (uke 14)

Hva betyr det at Jesus stod opp? Det betyr i hvert fall langt mer enn at jeg har fått mulighet på evig liv. Det største av alt ved Jesu oppstandelse, synes jeg er at den gav en garanti om at hele skaperverket skal «stå opp» med Jesus en gang. Bare hør hva Peter sier: «Lovet være…

UKENS TANKE (uke 10)

Fra innvielsesbønnen ved åpningsgudstjenesten i Adventistkirken i Mjøndalen: «Vi innvier denne bygningen til deg, Gud, slik at den må være til glede for nabolaget og hele bygda. Vi ønsker at dette må bli et hus der mennesker kan oppleve at de møter deg, enten det er gjennom utdannelse, oppfostring, lek, fest, forkynnelse eller tilbedelse. Vårt ønske…

UKENS TANKE (uke 8)

I alle år har vi kristne snakket om synd som noe vi gjør mot Gud, og på et individuelt plan. Flere mener det er gode grunner til å begynne og snakke om «synd» som det som bryter ned og ødelegger selve menneskelivet (1 Kor 6,12; 10,23). Og som i høyeste grad har en samfunnsmessig dimensjon.…

UKENS TANKE (uke 7)

Fra tid til annen kommer det folk til meg og ber om å bli døpt, uten å bli lagt til en menighet. For meg blir det som å gå til Norges fotballforbund og si at man gjerne vil spille i serien, men ikke på et lag. For å være kristen er en lagaktivitet. Man spiller…