UKENS TANKE (uke 34)

Vi lever i en krisetid for kristendommen. Kom over dette bibelverset her en dag, fra Davids liv. Det gav gjenklang i vår situasjon. Kanskje skulle vi be om noen «Jissakars sønner» i vår midte? Dag etter dag kom det folk til David for å hjelpe ham. Til slutt ble det en stor hær, ja, en veldig…

UKENS TANKE (uke 33)

”En del av menighetens oppgave i enhver generasjon vil være å stille spørsmålet: hva er det i vår kultur – hva er det som rører seg ute i gatene akkurat nå – som vi kan bekrefte, som vi må konfrontere, som vi må gå rundt? Ikke bare hva kan vi forvandle, men også hva må…

Kristendommen under lupen

Kristendommen under lupen er et helt nytt kurstilbud i Norge. Med utgangspunkt i Markusevangeliet tar forfatterne leseren med på en undersøkelse for å finne ut om det er hold i det Bibelen sier. Tre enkle spørsmål går sentralt gjennom hele dette kurset: Hvem var Jesus? Hvorfor kom han til jorda? Hva vil det si å…

Kursing av menighetsledere

I høst kommer SDAweb til å holde kurs i bruk av nettsider på ledertreff i Østnorsk og Vestnorsk distrikt. Hvis din menighet har anledning til å sende noen for å lære mer om ukentlig bruk og de mulighetene som ligger i nettsidene er dere velkommen til å melde dere på. Kurset i Østnorsk distrikt (ØND)…

Virtuell kollekt til SDAweb

SDAweb-prosjektet begynner å nærme seg sin 1-årsdag og vi holder oss til mottoet: Nettsider for Adventkirker i Norge – enkelt og greit… og gratis. Vi tror det er viktig å holde tilbudet gratis for at også små menigheter skal kunne få nettsider. Men det knytter seg noen utgifter til å drive over 30 nettsider. Disse…

Utvidet SDAweb familie

SDAweb har nå begynt å utvide tilbudet og har satt opp og drifter nettsider som: Kristendommen under lupen – intro-kurs til kristendommen Canvasser – nettside for literaturevangelister Norsk Helse- og Avholdsforbund Visdom til å leve – møteserie Bibel-deal – inspirasjonsside for bibellesning Og flere kommer… Har du et prosjekt som er relatert til din menighet…