Kristendommen under lupen

Kristendommen under lupen er et helt nytt kurstilbud i Norge. Med utgangspunkt i Markusevangeliet tar forfatterne leseren med på en undersøkelse for å finne ut om det er hold i det Bibelen sier. Tre enkle spørsmål går sentralt gjennom hele dette kurset: Hvem var Jesus? Hvorfor kom han til jorda? Hva vil det si å…

Kursing av menighetsledere

I høst kommer SDAweb til å holde kurs i bruk av nettsider på ledertreff i Østnorsk og Vestnorsk distrikt. Hvis din menighet har anledning til å sende noen for å lære mer om ukentlig bruk og de mulighetene som ligger i nettsidene er dere velkommen til å melde dere på. Kurset i Østnorsk distrikt (ØND)…