Virtuell kollekt til SDAweb

SDAweb-prosjektet begynner å nærme seg sin 1-årsdag og vi holder oss til mottoet: Nettsider for Adventkirker i Norge – enkelt og greit… og gratis. Vi tror det er viktig å holde tilbudet gratis for at også små menigheter skal kunne få nettsider. Men det knytter seg noen utgifter til å drive over 30 nettsider. Disse…