UKENS TANKE (uke 33)

”En del av menighetens oppgave i enhver generasjon vil være å stille spørsmålet: hva er det i vår kultur – hva er det som rører seg ute i gatene akkurat nå – som vi kan bekrefte, som vi må konfrontere, som vi må gå rundt? Ikke bare hva kan vi forvandle, men også hva må…