UKENS TANKE (uke 34)

Vi lever i en krisetid for kristendommen. Kom over dette bibelverset her en dag, fra Davids liv. Det gav gjenklang i vår situasjon. Kanskje skulle vi be om noen «Jissakars sønner» i vår midte? Dag etter dag kom det folk til David for å hjelpe ham. Til slutt ble det en stor hær, ja, en veldig…