Abonnere på innhold

SDAweb har nå også begynt å tilby innhold til lokale menighetssider. Frem til nå har fokus vært på utseende og den lokale menighet har måttet stå for innholdet selv. Vi starter opp med to abonement: Ukentlig informasjon om bibelstudietema og minnevers (se eksempel her) og ukentlig tankevekker fra Vidar Hovden (ukens tanke). Oppsettet er beskrevet på…

UKENS TANKE (uke 10)

Hva om folk generelt og de kristne spesielt, begynte å oppfatte Jesu lære, ikke som reglene for å komme til himmelen, men nøklene til et bærkraftig og harmonisk liv og samfunn. Hvilken forskjell ville det gjøre? For verden? I måten man drev menighet på? (Vidar Hovden)

UKENS TANKE (uke 9)

«I forberedelsen til denne prekenen strevde jeg med om en slik tanke om Guds straff overhode kan gjenfinnes her hos oss. Denne uken har vist oss at det er mennesker som er fanget i et slikt gudsbilde. De søker spor etter Guds straff i samfunnet og særlig i andres lidelse. Slike tankemønstre stigmatiserer og påfører…

UKENS TANKE (uke 8)

I sin tiltredelsestale konkluderte den nye biskopen Atle Sommerfeldt med at den rette tilbedelse av den kristne Gud er: Bær hverandres byrder. «I det ligger vår storhet og guddommelige myndiggjøring», fortsatte han.»Det er å gjøre Guds gjerninger og være Guds bilde i verden.»

«Fun fact» om SDAweb

Her kommer en artig oppdagelse: Viste du at du kan skrive SDAweb med kun venstre hånd hvis du kan touch-metoden? «.no» derimot må skrives med høyre hånd. Så hvis du har nettleser som automatisk legger til «.no» så kan du gå til SDAweb.no ved å trykke Ctrl+t og så skrive «sdaweb» – fremme med en…

UKENS TANKE (uke 7)

«Tror vi at vår «åndelige» helse og velferd kommer helt av seg selv? At det overhode ikke krever noen innsats av oss? Eller er det slik at vi har blandet sammen det å bli rettferdig for Gud bare på grunn av hans nåde, og det å innrette livet vårt slik at Jesus får prege oss?…