UKENS TANKE (uke 18)

Vi adventister tror at det var meningen vi skulle finnes, at Gud vil bruke oss til å få fram ting i Bibelen som andre ikke kjenner eller ser verdien i. Men heldigvis er ikke vi de eneste som inngår i Guds planer i verden. Bare enkel statistikk forteller med all tydelighet at Universets Skaper og…

UKENS TANKE (uke 16)

Jeg har kommet til at å være kristen faktisk ikke handler om å redde sitt eget skinn ved tidens slutt. Jeg tror det i bunn dreier seg om å leve i takt med Guds hjerteslag for hele den verden han skapte, den verden som så sørgelig gikk seg vill på alle vis… Inkludert meg. (Vidar…

UKENS TANKE (uke 15)

Jeg har kommet til at det Jesus i bunn og grunn lærte sine disipler, som de igjen skulle lære nye disipler var dette: en ny måte å være menneske på. En måte å leve som ville gi små drypp av velsignelse inn i en verden full av forbannelse. Som innevarsler helbredelse og håp for verden…

Sandnes

Sandnes menighet er en relativt stor og aktiv menighet på vestlandet. Heldigvis hadde de allerede ett medlem som var interessert i nettsider som kunne lede arbeidet og lære opp flere til å legge ut informasjon. De har klart å involvere flere slik at mange kan bidra med innhold.

UKENS TANKE (uke 13)

Den avgjørende faktoren i Jesu gudsrike-prosjekt spiller videre på den avgjørende faktoren i Guds skapeles-prosjekt. Gud tenker å styre verden gjennom menneskeskene. [«fyll jorden og legg den under dere… dere skal råde over… (1 Mos 1,28; Salm 115,16)]…. Jesus redder mennesker for at han gjennom dem kan styre verden på den nye måten han alltid…