SDAweb sin økonomi sikret

Siden oppstarten av SDAweb har vi hatt en utfordring med de ca. 10.000 kr det koster i året å drive prosjektet. Dette er nå løst ved at Syvende-dags Adventistkirkens norske union har bevilget støtte slik at det dekker våre utgifter de første 2 årene. Vi har derfor utsatt vår kampanje om å samle inn penger…