De viktige spørsmålene

Det er ikke alltid så lett å vite hvilken ende man skal begynne i når man lager en internettside for en menighet. Her er det en svært nyttig artikkel som forteller om de fire tingene en menighets internettside skal gjøre. Nettsiden skal lede mennesker til din kirke, den skal informere medlemmer, medlemmer av andre menigheter…