UKENS TANKE (uke 22)

Jenny Sandaker, Ateist og human-etiker som arbeider som leder for gatetjenesten i den katolske, diakonale organisasjonen Fransiskushjelpen: «Jeg skulle så klart ønske at det fantes en livssynsnøytral organisasjon som arbeidet på denne måten. Men i samfunnet vårt er engasjementet for medmennesker nesten alltid religiøst betinget»