Synlig på internett

Når man har opprettet en nettside er det er par ting som er viktig for at man skal komme godt ut når noen søker etter f.eks. kirke + dittstedsnavn. Da må nettsiden være av en hvis alder og det må stadig bli oppdatert. Hvis du ikke har en nettside som oppdateres gjevnlig kan man allikevel…