Opplæring online

Flere ganger de siste ukene har vi testet ut undervisning over nettet – og så langt har det fungert veldig bra. Forutsetningen for at det skal fungere er at Teamviewer er installert. Sammen med Skype blir opplæringen gratis så lenge man har en internetlinje. SDAweb setter opp en nettside på basis av enkel informasjon og…